REHABILITACIÓ INTEGRAL D'EDIFICIS

REHABILITACIÓ MITJANÇANT SISTEMA VERTICAL

Com a solució a treballs que, ja sigui per la dificultat d'accés o per la innecessària instal·lació d'infraestructures que encareixen considerablement l'obra, posem a la seva disposició els nostres especialistes en "treball vertical".

Els materials emprats estan homologats i disposen de la seva certificació "CE".

Tots els treballs es realitzen complint l'actual normativa per Treballs en Altura i "només" fem servir a professionals dotats de titulació.

  • Detecció d'humitats
  • Reparació i / o substitució de baixants
  • Reparació de bateries d'aigua
  • Impermeabilitzacions puntuals
  • Reparació de voladissos
  • Pintura de patis interiors

MILLOR RELACIÓ CALITAT/PREU
SOL.LICITAR PRESSUPOST

PER CONTACTAR AMB NOSALTRES:

Construccions Daltabaix
Direcció: C/Castelao 131 tda 1.
Telèfons: 934 37 16 65 | 649 65 28 84
Email: fanecadavid@gmail.com
Web: www.daltabaix.com

COMPARTEIX AQUESTA WEB:

TRABALLEM AMB LES MILLORS MARQUES: