REHABILITACIÓ INTEGRAL D'EDIFICIS

SERIETAT, SEGURETAT I MEDI AMBIENT

GARANTIES

5 anys en façanes.
10 anys en cobertes.

ASSEGURANCES

Assegurança de Responsabilitat Civil amb "FIATC".
Conveni Col·lectiu amb "REALE".

ELS CERTIFICATS MÉS DESTACATS

REA:

Daltabaix consta inscrita al Registre d'Empreses Acreditades amb n 09000045784 complint amb els requisits exigits de capacitat i qualitat del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

RERA:

Per poder pertànyer al RERA, (Registre d'Empreses amb Risc per Amiant) les empreses han de complir una sèrie de requisits legals que s'han de certificar.
L'empresa Daltabaix està inscrita al RERA pel que està degudament autoritzada i el seu personal altament format per manipular aquest tipus de materials sense posar en risc ni als operaris ni a les persones que habiten l'edifici ni edificis adjacents.

COMPLIMENT DE LES NORMATIVES VIGENTS

Daltabaix compta amb un sistema de prevenció contractat amb "Prevengest" pel que li garantim un total compliment de la llei de prevenció de riscos laborals.

COMPLIMENT D'OBLIGACIONS AMB L'ADMINISTRACIÓ

. Obligacions tributàries AEAT.
. IAE (Impost d'activitats econòmiques).
. Certificat de Cotització de T.G. Seguretat Social.

PER CONTACTAR AMB NOSALTRES:

Construccions Daltabaix
Direcció: C/Castelao 131 tda 1.
Telèfons: 934 37 16 65 | 649 65 28 84
Email: fanecadavid@gmail.com
Web: www.daltabaix.com

COMPARTEIX AQUESTA WEB:

TRABALLEM AMB LES MILLORS MARQUES: