REHABILITACIÓ INTEGRAL D'EDIFICIS

ASSEGUREU-VOS QUE L'EMPRESA A CONTRACTAR

  • Estigui al corrent de les seves obligacions econòmiques amb Hisenda i la Seguretat Social
  • Tingueu contractat un pla de prevenció de riscos laborals
  • Disposi d'assegurança de responsabilitat civil per poder cobrir danys a tercers
  • Estigui degudament registrada al Registre d'Empreses Acreditades (REA)
  • Estigui inscrita al RERA (Registre d'Empreses amb Risc per Amiant) si vostè va a sol·licitar una obra relacionada amb la manipulació d'amiant (material altament tòxic i cancerigen)
  • Li ofereixi, en cas que vostè no disposi d'un tècnic, d'un equip d'arquitectes tècnics que l'assessorin de principi a fi de projecte

PER CONTACTAR AMB NOSALTRES:

Construccions Daltabaix
Direcció: C/Castelao 131 tda 1.
Telèfons: 934 37 16 65 | 649 65 28 84
Email: fanecadavid@gmail.com
Web: www.daltabaix.com

COMPARTEIX AQUESTA WEB:

TRABALLEM AMB LES MILLORS MARQUES: