REHABILITACIÓ INTEGRAL D'EDIFICIS

REFORÇOS ESTRUCTURALS

Les patologies estructurals més comuns són: esquerdes, erosions, sequedat de la fusta, afectació de pilars de ferro, corrosió d'armadures encastades, patologia del formigó armat, descomposició de l'estructura de la pedra, deteriorament de les biguetes de forjat ...

COM AFECTEN EL MEU EDIFICI

Algunes patologies com l'aluminosi, carbonatació o les pirites poden afectar la vida dels edificis.
Algunes comunitats de veïns retarden aquesta actuació, el que fa que després les despeses que comporta la seva rehabilitació siguin molt més elevades.

En Daltabaix som experts en el tractament de patologies estructurals i utilitzem la tècnica més adequada en cada cas: Mecanoviga, reforç amb cèrcol, reforç amb perfileria ... sempre respectant els materials originals existents i amb un assessorament tècnic complet durant tot el procés.

MILLOR RELACIÓ CALITAT/PREU
SOL.LICITAR PRESSUPOST

PER CONTACTAR AMB NOSALTRES:

Construccions Daltabaix
Direcció: C/Castelao 131 tda 1.
Telèfons: 934 37 16 65 | 649 65 28 84
Email: fanecadavid@gmail.com
Web: www.daltabaix.com

COMPARTEIX AQUESTA WEB:

TRABALLEM AMB LES MILLORS MARQUES: