REHABILITACIÓ INTEGRAL D'EDIFICIS

PATIS

L'amiant és un material tòxic i cancerigen i la seva manipulació ha de realitzar-se per personal qualificat i amb les corresponents mesures de seguretat.

Totes les empreses l'àmbit d'actuació sigui l'amiant estan obligades a estar inscrites al RERA (Registre d'Empreses amb Risc per Amiant).

Daltabaix està inscrita al RERA i el seu personal està qualificat per a aquest tipus d'actuació.

  • Baixants: Substitució de baixants de fibrociment per PVC.
  • Neteja.
  • Pintura (Només treballem amb pintures de primera qualitat).
  • Subministrament i col·locació de claraboies de Policarbonat o Vidre armat.
  • Substitució de muntants d'Aigua i Gas.
  • Sistemes d'evacuació de fums.
  • Acabats: Revestiment Monocapa, Estuc de cal.

MILLOR RELACIÓ CALITAT/PREU
SOL.LICITAR PRESSUPOST

PER CONTACTAR AMB NOSALTRES:

Construccions Daltabaix
Direcció: C/Castelao 131 tda 1.
Telèfons: 934 37 16 65 | 649 65 28 84
Email: fanecadavid@gmail.com
Web: www.daltabaix.com

COMPARTEIX AQUESTA WEB:

TRABALLEM AMB LES MILLORS MARQUES: