REHABILITACIÓ INTEGRAL D'EDIFICIS

¿QUÈ ÉS LA ITE?

La ITE és una inspecció tècnica en què es comproven les condicions de seguretat, estabilitat i consolidació dels edificis. Es tracta d'una inspecció en què es comprova tant l'exterior com l'interior de l'edifici, tot i que en principi no es requereix accedir habitatges particulars llevat que el tècnic ho consideri necessari.

Se sotmeten a estudi els següents elements constructius.

  • Façanes interiors, exteriore i mitgeres
  • Cobertes i terrats
  • xarxes generals de fontaneria i sanejament
  • Elements de accessibilitat

És obligatori?
La ITE a Espanya té caràcter obligatori, i ha de es passada per tot edifici amb una antiguitat de més de 45 anys (a consultar en el cadastre) tal com estableix el Reial decret des del 26 de febrer de 2011
No complir els terminis estipulats per a la presentació de la ITE pot comportar sancions, que com en els casos anteriors dependran de les ordenances municipals de cada Ajuntament, però que podrien arribar als 6000 € .
A més, no tenir passada correctament la ITE pot generar altres conseqüències indirectes al propietari com la denegació de la hipoteca o la paralització del procés de venda de l'immoble (des de juliol de 2012 és requisit obligatori).
Si un o diversos veïns de la comunitat es neguen a realitzar les reformes pertinents el procés podria demorar-se un temps que, en el cas, d'ultrapassar els terminis marcats podria comportar a noves multes. De qualsevol manera, la inspecció tècnica acabaria realitzant-se mitjançant el requeriment d'un manament judicial i el cost seria assumit per tots els propietaris, independentment de si volen o no volen fer les reformes.

Qui pot realitzar la ITE?
Un tècnic qualificat (arquitecte, aparellador o enginyer) que determina que l'edifici és segur tant per als residents que l'habiten, com per als vianants.

Quant costa una ITE?
Es tracta d'un mercat lliure pel que no ha uns honoraris estipulats .
.Normalment es tracta d'una inspecció visual ràpida i senzilla però és important estar en bones mans. Daltabaix posa a la teva disposició el seu equip d'arquitectes tècnics a un preu molt competitiu .

PER CONTACTAR AMB NOSALTRES:

Construccions Daltabaix
Direcció: C/Castelao 131 tda 1.
Telèfons: 934 37 16 65 | 649 65 28 84
Email: fanecadavid@gmail.com
Web: www.daltabaix.com

COMPARTEIX AQUESTA WEB:

TRABALLEM AMB LES MILLORS MARQUES: